ว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 1 อู่หมอชิต 2 เขตการเดินรถที่ 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
768260
วันที่รับเอกสาร: 
25/08/2560 - 04/09/2560
วันที่ยื่นซอง: 
15/09/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
15/09/2560
ราคากลาง: 
521,735.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, สิงหาคม 11, 2560