ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
499000
วันที่เปิดซองประมูล: 
03/05/2561
ราคากลาง: 
499,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอ็น.ที.อาร์.มีเดีย แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
499,000.00
บริษัท วิน อราวด์ จำกัด
588,500.00
บริษัท โตเร็ว เอเจนซี่แอนด์ครีเอชั่น จำกัด
749,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เอ็น.ที.อาร์.มีเดีย แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
499,000.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤษภาคม 16, 2561