ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนำองค์การ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
500000
ราคากลาง: 
495,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท อัพเปอร์ พลัส จำกัด
495,000.00
บริษัท โกล มีเดีย จำกัด
498,500.00
บริษัท โชวี่ แอนด์ ว้อย จำกัด
500,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท อัพเปอร์ พลัส จำกัด
495,000.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, พฤษภาคม 16, 2561