ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการใช้พื้นที่เชิงธุรกิจ อู่บางเขน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีตกลง
วงเงินงบประมาณ: 
4940928
วันที่รับเอกสาร: 
21/09/2559
วันที่ยื่นซอง: 
21/09/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
21/09/2559
ราคากลาง: 
4,940,928.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4,900,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4,900,000.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กันยายน 21, 2559