ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินราคากลางรถโดยสารปลดระวาง จำนวน 550 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีตกลง
วงเงินงบประมาณ: 
990000
วันที่รับเอกสาร: 
19/09/2559
วันที่ยื่นซอง: 
19/09/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
19/09/2559
ราคากลาง: 
990,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ศูนย์วิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
969,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ศูนย์วิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
969,000.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กันยายน 19, 2559