ว่าจ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารสำนักงานกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่ปู่เจ้าสมิงพราย เขตการเดินรถที่ 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
223647.23
ราคากลาง: 
223,647.23
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ฟีนิกซ์ อินเตอร์โฮม เทรดดิ้ง จำกัด
215,692.95
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ฟีนิกซ์ อินเตอร์โฮม เทรดดิ้ง จำกัด
215,692.95
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 10, 2559