ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 7 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
2149274760
ราคากลาง: 
2,046,709,008.10
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด,บริษัท นิวแมน จำกัด,บริษัท พันธ์อรุณ จำกัด
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด,บริษัท นิวแมน จำกัด,บริษัท พันธ์อรุณ จำกัด
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 12, 2558