ว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 1749 คัน

วันที่ประกาศ: 
18/05/2561
วันที่อนุมัติแผน: 
18/05/2561