ว่าจ้างจัดพิมพ์หนังสือไดอารี่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
1950000
ราคากลาง: 
358,450.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.เอ.วิน เทรดดิ้ง
337,050.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.เอ.วิน เทรดดิ้ง
337,050.00
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, พฤศจิกายน 10, 2557