ว่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2559 จำนวน 400 เล่ม

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธ๊สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
420000
วันที่รับเอกสาร: 
19/04/2560 - 03/05/2560
วันที่ยื่นซอง: 
19/04/2560 - 03/05/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
04/05/2560
ราคากลาง: 
303,880.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัท ชู้สมีพริ้น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
294,250.00
ราคาเล่มละ 687.50
หจก.อรุณการพิมพ์
301,324.84
ราคาเล่มละ 704.03 บาท
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง
296,390.00
ราคาเล่มละ 692.50 บาท
บริษัท หนึ่งเก้าสองเก้า จำกัด
360,590.00
ราคาเล่มละ 842.50 บาท
บริษัท เอพี เทคปริ้น จำกัด
228,980.00
ราคาเล่มละ 572.45 บาท
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท เอพี เทคปริ้น จำกัด
228,980.00
ราคาเล่มละ 572.45 บาท
วันที่ประกาศ: 
พุธ, เมษายน 19, 2560