ว่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมันธ์ทางสื่อโทรทัศน์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
1580250
ราคากลาง: 
1,580,000.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอ็น.ที.อาร์.มีเดีย แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1,580,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เอ็น.ที.อาร์.มีเดีย แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1,580,000.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 24, 2560