ว่าจ้างจัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้ใหม่ จำนวน 5,000 แผ่น

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
1950000
ราคากลาง: 
272,850.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก. พี แอนด์ วาย เซฟตี้ เซอร์วิส
230,050.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.พี แอนด์ วาย เซฟตี้ เซอร์วิส
230,050.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 11, 2557