ว่าจ้างจัดทำกระบอกน้ำสุญญากาศ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
2632200
ราคากลาง: 
2,468,361.60
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท พี.ซี.เบสท์ ครีเอท จำกัด
2,082,680.10
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท พี.ซี.เบสท์ ครีเอท จำกัด
2,082,680.10
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, สิงหาคม 18, 2560