ว่าจ้างก่อสร้างอู่เทศบาลบางบัวทอง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
30000000
วันที่รับเอกสาร: 
24/03/2560 - 30/03/2560
วันที่ยื่นซอง: 
11/04/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
25/04/2560
ราคากลาง: 
29,993,680.61
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มีนาคม 24, 2560