ว่าจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่ไร่ขิง เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
5315300
วันที่รับเอกสาร: 
24/08/2559 - 30/08/2559
วันที่ยื่นซอง: 
07/09/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
15/09/2559
ราคากลาง: 
5,315,300.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
3,680,000.00
บริษัท ร่มโพธิ์ กรู๊ป คอนสตรัคชั่น จำกัด
4,097,000.00
บริษัท ซี เจ ซี กรู๊ป จำกัด
4,500,000.00
บริษัท วัฒนพัฒนา จำกัด
4,600,000.00
บริษัท เจริญรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด
4,800,000.00
บริษัท ลัทธพร 2539 จำกัด
5,050,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.โอ.อาร์ ธุรกิจและก่อสร้าง
5,050,111.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์คอนกรีต
5,300,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุดคณา
5,300,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์เฟอร์นิชิ่ง
5,305,300.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคะกิจก่อสร้าง
5,305,300.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
3,680,000.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, สิงหาคม 24, 2559