วิ่งเส้นแพรกษาบ้าง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ควยสัส คนยิ่งรีบๆไม่โผล่มาสักคันเลย พูดมาได้ไม่อายปากว่าเน้นผู้โดยสารกลางทาง ถรุย