วิ่งผ่านไปเลย แล้วก็โบกมือไม่รับด้วย (สาย168 รถเมล์ที่ชอบทำตัวมีปัญหา)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 25/03 เวลา 04.45 มีรถเมล์สาย168สองคัน วิ่งฝ่าป้ายรถเมล์ไปเลย ถ้าถ่ายรูปได้คงถ่ายส่งไปแล้ว น่าเกลียดมาก โดยขับรถออกเลนนอกเลย ยังโบกมือไล่คนในป้ายด้วย แย่มาก บอกให้แก้ไขนิสัยด้วย ไม่งั้นก็กลับไปบ้านนอก เลี้ยงวัวควาย......ไม่ต้องมาทำงานบริการ ไม่ก็ให้ส่งลูกหลานผญไปขายบริการให้หมด........

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ