วิ่งขวายาวๆ ไม่เข้าจอดที่ป้ายรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 95ก รหัสรถ 11-8941(1-40024)[95ก] วิ่งผ่านป้ายฟิวเจอร์พาค รังสิต (ขาเข้า รังสิตไปบางกะปิ) เวลาประมาณ 8.30 น. วันที่10 มิถุนายน 2562 วิ่งขวายาวๆ โดยไม่สนใจว่าจะมีคนโบกรถหรือป่าว เสียเวลางานมาก รบกวนขอชื่อและรหัสประจำตัวผู้ขับด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ