วินัยและความมีน้ำใจรถเมล์ 203

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ถูกรถเมล์สายนี้ขโมยเวลาไปทุกวัน โดยการขับอยู่เลนขวาสุดเพื่อขึ้นสะพานพระราม 7 มุ่งหน้าไปยัง วงศ์สว่าง แบ้วปาดเข้าซ้ายสุดหรือหนุดขาวงขาวสุดเพื่อเข้าซ้ายสุดในกรณีที่รถ.ซ้ายติด มำให้นถบนสะพานติดจำนวนมาก ทุกวัน และไร้น้ำใจต่อที่สองคือการจอดขวางเลนซ้ายสุดที่เป็นเลนผ่านตลอดเพื่อติดไฟ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 203 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ