วิธีเติมบัตรรายสัปดาห์-รายเดือน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วิธีการเติมบัตรรายสัปดาห์-รายเดือน มีกี่วิธี และสามารถเติมทบยอดไดหรือไม่

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ขอเรียนว่า ช่องทางการเติมเงินเข้าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า รายเดือน-รายสัปดาห์ ดังนี้ 1. เติมผ่านแอพ Mobile Banking ของทุกธนาคาร โดยสแกนคิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดด้านหลังบัตร (เติมผ่านธนาคารกรุงไทยยอดเงินเข้าบัตรทันที หากต่างธนาคารแนะนำเติมก่อนล่วงหน้า 3 วัน) 2. ตู้ ATM ของทุกธนาคารที่รองรับ (ตู้จอสัมผัส Touch Screen) โดยระบุเลขบัตรหรือสแกนบาร์โค้ดด้านหลังบัตร 3. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 4. ตู้บุญเติมที่ร่วมรายการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ