วิธีหาตำแหน่งรถเมล์โดยใช้ Application "Line here"

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียนท่านผู้บริหาร ขสมก ผมอยากจะแนะนำ application บนมือถือชื่อ "Line here" ใช้ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ IOS และ Android เพื่อใช้สำหรับค้นหาตำแหน่งรถเมล์ว่ามาถึงไหนแล้ว เป็นอีกวิธีนึงเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาว กทม ครับ คิดว่าเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก โดยอาจจะทดลองหรือทำนำร่องรถเมล์ซะสายนึงก่อน โดยให้รถเมล์มีมือถือไว้ประจำรถแต่ละคัน วิธีใช้งานตาม Link ด้านล่างนี้ครับ http://www.techxcite.com/topic/23392.html คงต้องประชุมและใช้ความร่วมมือของพนักงานและการประชาสัมพันธ์ซะหน่อยครับ ขอบคุณครับ ทวีศักดิ์ TEL : 081-5503991

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ