วันหยุดรถไม่ทำงานเหรอคะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
524 วันอาทิตย์ รอตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็น ไม่มาเลย หนุดทำงานวันหยุด หรือ หมดเวลาการทำงานแล้ว ??