วันที่ 2 สค. 2558 ที่มีการซ้อม bike for mom

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ในวันที่ 2 ส.ค. 2558 ที่มีการซ้อม Bike for mom นั้น สาย 70 จะมีการเปลี่ยนเส้นทางวิ่งอย่างไรบ้างครับ รวมทั้งจะมีประกาศใน web site หรือไม่ครับ