วันที่ 1 มิ.ย 2561 เวลา 07.40-08.30 รถเมล์ 36ก ไม่มีสักคัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 1 มิ.ย 2561 เวลา 07.40-08.41 รถเมล์ 36ก ไม่มีรถมาวิ่งสักคัน ทาง ขสมก จะแก้ไขปัญหานี้ยังไง? 1.เพิ่มเที่ยวในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนได้ไหม? 2.เพิ่มความถี่ของการออกรถ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนได้ไหม? ปัญหาเหล่านี้เกิดมาเป็นเดือนแล้ว ไม่เห็น ขสมก จะแก้ไขอะไรเลย? หากคิดว่าแก้ไขเรื่องแค่นี้ไม่ได้ ผู้บริหาร ขสมก ก็ควรพิจารณาความผิดรับชอบตนเองโดยการลาออกไปน่ะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 36ก.นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)