วัดเล่งเน่ยยี่เยาวราช

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางไป - กลับ จากอ้อมใหญ่ ไปวัดเล่งเน่ยยี่ที่เยาวราช โดยรถเมล์