วัดเล่งเน่ยยี่

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามสายรถเมล์ ทีผ่านวัดเล่งเน่ยยี่ โดยเริ่มจาก ปากน้ำ(สมุทรปราการ)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย 25 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ