ลืมโทรศัพท์ไว้บนรถ ปอ.29

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทะเบียน15-1924 วันที่14 มิถุนายน 62 เวลาประมาณ 18.30น. พี่คนขับกับพี่คนเก็บตังเป็นคนดีมากครับผมลืมโทรศัพท์ไว้บนรถแล้วพี่เค้าเก็บไว้ให้ผมกลัวไม่ได้คืนเพราะคนเยอะมากบนรถ ผมไม่ได้ถามชื่อครับไม่ทันถามเขาแต่เขาเป็นคนดีครับ ขอยกย่องครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ