ลืมเอกสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันที่ 12 มิภุนายน 2561 เมื่อเวลาผระมาณ 16.30 ได้ลืมปฟ้มเอกสารไว้บนรถเมล์สาย 76 ในแฟ้มเอกสารมีสมุดบัญชีธนคารธนชาติ แนวข้อสอบ วุฒิการศึกษา สมุดบันทึกเล่มสีเหลือง ถ้าพบแล้วช่วยติเต่อกลับ 09811450369

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอเรียนให้คุณติดต่อแจ้งเรื่องพร้อมรายละเอียดข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว ขอบคุณที่ใช้บริการ