ลืมหนังสือเรียนไว้บนรถยูโร 91 ค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เป็นหนังสือเรียน Physic for Technology เล่มสีเหลือง มีชื่อติดอยู่ที่หน้าหนังสือ ชื่อมหาลัยคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอเรียนให้คุณติดต่อแจ้งเรื่องพร้อมรายละเอียดข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว (ขอแสดงความเสียใจที่ต้องประสบกับเหตุการณ์นี้) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ