ลืมถุงเสื้อผ้าบนรถปอ.10

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถหน้าตึกชินวัตร 1 ประมาณ 20.45 มุ่งหมดระยะที่อนุสาวรีย์ เป็นถุงใส่เสื้อผ้าสีน้ำตาล