ลืมของ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอบคุณกระเป๋ารถและคนขับสาย 95 มากๆค่ะเมื่อวานลืมของไว้บนรถ พอถึงห้องแล้วนึกได้ ขอบคุณนายท่าที่ได้ติดตามว่ารถคันไหนจนเจอค่ะ เหมือนนานท่าจะบอก ว่ากระเป๋าชื่อ คุณมาโนช ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ