ลืมของ แต่ไม่เคยได้คืน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เวลาโทรแจ้ง call center รับเรื่อง รอติดต่อ เท่าไหร่ก็ไม่เคยติดต่อมา ลงรถยังไม่ถึง3นาที นึกได้โทรแจ้ง ถ้าตามเรื่องให้ถึงที่สุดทันที น่าจะเจอของนะคะ แล้วเจอหรือไม่เจออยากให้แจ้งด้วยค่ะ ไม่ใช่ให้รอไปเรื่อยๆแบบนี้

เรียนให้ทราบ ทางเจ้าได้แจ้ว ว่าถ้าเจอของจะแจ้งกลับ ถ้าไม่เจอของจะไม่แจ้งกลับ