ลืมของไว้บนรถเมล์129

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ลืมถุงผ้าสีน้ำเงิน ข้างในเป็นรองเท้าส้นสูงสีเทาไว้บนรถเมล์ 129 ลงรถเมล์ที่สำโรงประมาณ 19.10 ค่ะ