ลืมของไว้บนรถเมล์ ปอ 22

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่ 24 ก.ย.58 ลืมเสื้อ bike for mom บนรถเมล์ ปอ. 22 เบาะหลังสุด ช่วงเวลาประมาณ 22.00 ช่วยดูให้หน่อยครับ ถ้ามีอยู่ ช่วยติดต่อ 0814536049 ขอบคุณครับ