ลืมของไว้บนรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ลืมถุงสีขาวไว้บนรถเมล์ ปอ.44 ด้านในมีรองเท้ายี่ห้อ Kito สีดำ 1 คู่ ขึ้นรถจากฝั่งตรงข้ามกองสลาก เวลาประมาณ 08.10 น. ลงที่หน้ากระทรวงการคลัง เวลาประมาณ 08.43 น. หากพบเห็นรบกวนติดต่อกลับที่เบอร์ 0909525500

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอเรียนให้คุณติดต่อแจ้งเรื่องพร้อมรายละเอียดข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอเรียนให้คุณติดต่อแจ้งเรื่องพร้อมรายละเอียดข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการประสานงานให้คุณรับทราบด้วยความรวดเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ