ลืมของไว้บนรถเมย์132 ตอนลง อบต บางโฉลง เวลาราวๆ3 ทุ่ม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ลืมของไว้บนรถเมย์132 ตอนลง อบต บางโฉลง เวลาราวๆ3 ทุ่ม วันที่ 24 มิถุนายน 2561

เรียนท่านผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านลืมของบนรถโดยสารประจำทางสายที่132 นั้น สายที่ 132 มี 2 บริษัท ขอให้ท่านกรุณาติดต่อ 1.) บริษัทกฤษภิญโญ โทร. 089-687-8115 2.) บริษัทสันติมิตร โทร. 086-044-5524 (ขออภัยในความไม่สะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ