ลืมกระเป๋าไว้บนรถa1

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ลืมกระเป๋าไว้บนรถa1เที่ยวออก 8.04 น. วันที่ 13 ก.พ. 2018 ลักษณะกระเป๋า เป็นกระเป๋าสะพายข้าง(กระเป๋าเคียง) กระเป็ามีสกรีนคำว่า CPC สีม่วง ในกระเป๋ามี ร้องเท้าส้นสูง กระเป๋าปากกา และกระเป๋าแป้ง