ลืมกระเป๋าไว้บนรถเมล์สายปอ.145

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถเมล์สาย ปอ.145 เมื่อวันที่24/06/61 ลงรถที่หมอชิต2 เวลาประมาณ14.30