ลืมกระเป๋าไว้ที่รถเมล์สาย 82

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
กระเป๋าผ้า สีน้ำเงินลายคิตตี้ ข้างในมีของสำคัญมากคะ ลืมไว้วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 62 เวลา 15:00-16:00 ขาไปทางสนามหลวงคะ