ลืมกระเป๋าเดินทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ลืมกระเป๋าเดินทางในรถ A1 รถถึงmrtจตุจักรช่วงเวลาราว5ทุ่ม เบอร์ติดต่อ061-6156398

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล ขอเรียนว่า กรณีผู้ใช้บริการลืมของบนรถโดยสารแนะนำให้ผู้ใช้บริการโทรแจ้งสายดวน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการติดตามสิ่งของคืน (ขออภัยในความไม่สะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ