ลาดพร้าว 80 ไปแยกอโศก

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามสายรถเมล์ที่ผ่านค่ะ จากลาดพร้าว ซอย 80 ไปแยกอโศก สุขุมวิทค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 136,185 ลงบิีกซีรัชดาต่อรถสาย 73ก,514 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ