ลงรถหน้าม.วไลยอลงกรณ์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
นั่งรถจากสายอีสานมาค่ะ แล้วลงรถฝั่งตรงข้ามม. บริเวรหน้าม.มีสะพานลอยให้ข้ามไปมั้ยคะ หรือต้องลงรถบริเวณไหน