ร้ องเรียนสาย 8

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เลขทะเบียน10-5296หมายเลขรถ39-123ขับรถปาดขวาสุดและไปซ้ายสุด จอดรับส่งที่เลนกลางถนน น่าจะเพืรอแข่งกับสายแปดอีกคัน