ร้อนเรียนพนักงานจับรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 29 เลข รถ 1-50484 12-0576 ขึ้นจากป้ายอารีย เลขตั๋ว 7555826 วันที่3/7/2020 เวลา 12:30 ขอร้องเรียน ผู้โดยสารยังไม่ทันขึ้นรีบกระชากรถออก พอขึ้นรถได้ ยังเหยียบคันเร่งทำให้เซ เกือบจะล้ม

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ