ร้องเรียรถขสมก สาย 37 แจงร้อน-มหานาค ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนรถองค์การ ขอแจ้งร้องเรียนการให้บริการรถเมล์สาย 37 (หมายเลขข้างรถ 5-70067) เช้าวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 2563 ช่วงเวลาประมาณ 08:56 น. ไม่เข้าป้ายจอดรถเมล์ ป้ายตรงข้ามสมาคมแซ่ซิ้ม เพราะรถขับอยู่เลนส์ขวาสุด (ปกติรถโดยสารประจำทางต้องขับที่เลนส์ซ้ายสุดไม่ใช่หรอครับ) ทำให้เสียเวลามาก อีกทั้งพนักงานขับรถไม่ได้มองที่ป้ายรถเมล์เลยว่ามีผู้โดยสารรอใช้บริการอยู่หรือไม่ ในฐานะผู้ใช้บริการและผู้เสียภาษีจึงขอร้องเรียน ขสมก.ให้ทราบ และอยากสอบถามเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมว่า กรณีในลักษณะเช่นนี้ทาง ขสมก มีแนวทางแก้ไขเช่นไรครับ หรือต้องแล้วแต่เวรกรรมของผู้โดยสาร? ขอบพระคุณมากๆครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ