ร้องเรียน137

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เพราะอะไรรถเมล์137จึงไม่จอดรับผู้โดยสารคะ มี137สองคันผ่านหน้าดิฉันไปเมื่อสักครู่โบกทุกคันบนรถมีผู้โดยสารทุกคันแต่ไม่มีคันใหนจอดรับเลย มีคันหนึ่งขับเลยป้ายจอดส่งผู้โดยสารพอวิ่งจะไปขึ้นรถก็ปิดประตูใส่แล้วขับออกไป เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งจนทนไม่ไหวแล้วค่ะ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 137 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถประจำทางคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ