ร้องเรียน113เก็บตั๋วเก่ามาขาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย113สีขาวน้ำเงิน เลขรถ 113-5 กระเป๋ารถเมล์มีตั๋วที่เคยฉีกไปแล้วมาขายต่อ ทั้งคนขับ กระเป๋า และภายในรถ สกปรกสุดๆ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 113 เอาตั๋วเก่ามาขายนั้น ได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ