ร้องเรียน A2

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอ A2 ตั้งแต่ 7 โมงครึ่ง ถึง 8 โมง ไม่มีรถ แต่ A1 เข้าสนามบิน 4 คัน คือควรปรับปรุงมาก 1 เฉลี่ยรถให้เพียงพอกับผู้โดยสาร หรือ 2 มีตารางเวลาแสดงเวลารถที่กำลังจะเข้ามา หรือ 3 ยกเลิก A2 เพราะทำให้คนรอเสียเวลารอมาก แทนที่จะวางแผนการเดินทางได้ ช่วยปรับปรุงด้วยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ