ร้องเรียน 84 ปรับอากาศ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
84 ปรับอากาศไม่รับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน จุดป้ายหน้าวัดศรีสำราญ หลายคันละ เวลามีสายอื่นจอดบังอยู่ก็จะฉีกขวาขับไปเลยไม่รับผู้โดยสาร ขนาดผมอุตส่าเดินไปโบกเลนที่สองแล้วก็ไม่รับรีบเร่งเครื่องไป ถ้าจะไม่อยากจอดรับผู้โดยสารจะมาขับรถเมย์ทำไมครับ ผมเจอสองคันทำเหมือนกันไม่รับไปเลย ซึ้งคนที่จะต้องใช้รถเมย์ลำบากนะคับเสียเวลารอ ไปทำงานสาย เสียหายมากเอาผิดใครก็ไม่ได้ ปรับปรุงหน่อยได้มั้ยไม่ได้ขึ้นฟรีนะคับ จ่ายเงิน รึว่าสายนี้รวยแล้วก็เลยไม่ต้องรับก็ได้หรอ ช่วยเห็นใจคนที่ยังต้องอาศัยรถเมย์ไปทำงานบ้าง ถ้าเป็นพวกคุณแล้วมีธุระสำคัญต้องรีบไปจริงๆ แล้วมาเจอรถไม่รับสองสามคันคุณจะรู้สึกยังไง ปรับปรุงด่วน คันที่โล่งๆผู้โดยสารน้อยไม่รับคันที่มารับคนแน่นแล้วจะมีรถเมย์เยอะเพื่ออะไรขับให้เปลืองถนนเล่นหรอ ปรับปรุงด้วย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ