ร้องเรียน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนรถเมล์ 511 ไม่เข้าป้าย เป็นแบบนี้ตลอด ไม่เคยปรับปรุง ถ้ารู้ชื่อ รู้เบอร์มือถือคนขับ จะไม่มาพิมพ์ในนี้เด็ดขาด สาบาน! จะโทรไปเองเลย แล้ว องค์กรก็ชอบรับคนแบบนี้เข้ามาทำงาน สรุปว่าคนแบบนี้คงมีเต็มองค์กร มันถึงไม่พัฒนา

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ